مرکز گسترش و آموزش ESL در ایران

گروه ICEEP (مرکز گسترش و آموزشESL درایران) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران سعی در فراهم آوردن بستر مناسب، برای هرچه سریعتر نهادینه شدن تغییر نگرش در سطح طراحی مدارهای دیجیتال می نماید.

پروژهICEEPخرداد ماه سال ۱۳۹۲، با هدف اصلی پیشرفت و ارتقای صنعت میکروالکترونیک در کشور در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهرانشروع به کار کرد. رویکرد این پروژه از ابتدا بسط و گسترش متدلوژی صحیح در طراحی سیستم های دیجیتال-آنالوگ در سطح کشور بوده است.

آموزش نیروی فعال به کار در صنعت کشور در جهت به روز شدن اطلاعات و دانش، استفاده از آخرین ابزار و دستاوردهای تکتونولوژی، تعلیم و تقویت بخش R&D صنعت در راستای خودکفا سازی و همگامی با نیازهای روز دنیا در تولید می باشد. از سوی دیگر تربیت نیروی متخصص از دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران به عنوان نیرو­های کارآمد آینده در صنعت، توان کشور برای تعریف و ادامه پروژه های صنعتی بزرگ را در زمینه میکروالکترونیک بالا خواهد برد. این آموزش ها با برگزاری کارگاه های آموزشی، فراهم آوردن ابزار­های مورد استفاده و راهنمای آنان، هسته های IP، اسلاید و ویدیو­های آموزشی، مقالات مرتبط، آخرین اخبار صنعت میکروالکترونیک، معرفی شرکت های فعال در داخل و خارج از کشور، و زمینه های پژوهشی با توجه به نیاز صنعت می­باشد.

ICEEP